Västerås bästa fritids?

Ansgars fritids har som målsättning att vara Västerås bästa fritids genom att ge barnen tid, utrymme och gemenskap tillsammans med erfarna och duktiga pedagoger.

Från förskoleklass till åk 6

Ansgars fritids välkomnar barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Anpassade aktiviteter för olika åldersgrupper gör att många stannar kvar även högre upp i åldrarna.  

Emelie spelar spel på Ansgars fritids. Copyright Ansgars fritids

Plats för de stora frågorna

Ansgars fritids ligger intill Ansgarskyrkan. Närheten till kyrkan gör att barnen ibland får se brudpar eller begravningsgäster gå förbi på gården. Det ger anledning att prata om liv och död på ett naturligt sätt. Men trots att kyrkan är huvudman för Ansgars fritids så är verksamheten icke-konfessionell. Att alla är lika mycket värda är däremot en självklar grund. 

Bra tänk och goda värderingar

Som förälder vill vi att du ska känna dig helt trygg när du lämnar ditt barn på fritids. Genom aktiviteter och samtal med barnen jobbar våra pedagoger aktivt med att skapa trygga miljöer, motverka utanförskap och lära barnen vad det innebär att vara en bra kompis. 

Bild på fritidsbarn som leker
Bild på fritidsbarn som gör läxorna.

Stora lokaler för lugn och leklust

Idrottshall, pysselrum, matsal, kök, scen, rum för läxläsning, snickarverkstad, kuddrum, dockrum…

På Ansgars fritids finns det gott om plats för barnen att vara på. Det gör att den som har energi och leklust kan få utlopp för den, samtidigt som den som vill ha lugn och ro kan få det. Här finns det utrymme för ditt barn att utveckla sina egna intressen och att vara sig själv. 

Mer rum för lek

Sedan hösten 2019 har våra nya, fina lokaler stått klara. Vi vet att barn är kloka, kreativa och viktiga att lyssna på. Därför har fritidsbarnen fått vara delaktiga i planerna genom att beskriva sitt drömfritids. Drömmar om ett studsmatte-golv och pool inomhus varvades med önskemål om en tyst vrå och en ”lösa-bråk-hörna”. Det tar vi som ett bevis för att vårt aktiva arbete med  samarbets- och kamratövningar är viktigt och får konkret betydelse. 

Närhet till skog och natur

Skogsdungar och lekpark utanför dörren och närhet till Vallby friluftsmuseum uppmuntrar till rörelseglädje. Det är viktigt att vara ute i naturen och upptäcka världen. Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande genom äventyrspedagogik. Där får barnen använda alla sinnen och kombinera tanke och känsla på ett fantastiskt sätt.

Kontakta oss

Telefon: 021-12 07 08
E-post: kontakt@ansgarsfritids.se
Facebook: @ansgarsfritids Pettersbergsgatan 32 724 63 Västerås

Ansgars fritidshem

Ansgars fritidshem välkomnar barn från och med förskoleklass upp till och med sjätte klass. Ansgars fritids är fristående, med Ansgarskyrkan som huvudman. Du anmäler dig till kommunen som vanligt. Avgiften betalas till kommunen och taxan är densamma som för de kommunala fritidshemmen

Stäng meny