Fritids för de yngsta

Fritids för förskoleklass
En trygg plats att växa på

Som förälder ska du känna dig helt trygg när du lämnar ditt barn på fritids. Genom aktiviteter och samtal jobbar våra pedagoger aktivt med att skapa trygga miljöer, motverka utanförskap och lära barnen vad det innebär att vara en bra kompis.

På Ansgars fritids finns det bra rum för både lek, lugn och fantasi. Barnens uppfinningsrikedom är fantastisk! En stad av mjölkförpackningar, glasstrutar i tyg och skulpturer i trolldeg är bara några exempel på vad som skapas i pysselverkstaden.

Bild på fritidsbarn som gungar på gungbräda.

Fritids för de yngsta

  • Trygghet är viktigt. Därför hämtas och lämnas de yngre barnen vid skolan, en promenad med plats för prat om både stora och små frågor. Pedagogerna passar även på att lära ut trafikvett.
  • Dockrum där barnens fantasi får utlopp i olika rollekar, en viktig del i att bearbeta erfarenheter och imitera omvärlden.
  • Lek- och byggrum med lego och bilbanor.
  • En bra utemiljö med lekpark och skogsdunge.
  • Hög personaltätet och vuxna som bryr sig.

Kontakta oss

Telefon: 021-12 07 08
E-post: kontakt@ansgarsfritids.se
Facebook: @ansgarsfritids Pettersbergsgatan 32 724 63 Västerås

Ansgars fritidshem

Ansgars fritidshem välkomnar barn från och med förskoleklass upp till och med sjätte klass. Ansgars fritids är fristående, med Ansgarskyrkan som huvudman. Du anmäler dig till kommunen som vanligt. Avgiften betalas till kommunen och taxan är densamma som för de kommunala fritidshemmen.

Stäng meny